Sjöfartsföreningen - Logga

Styrelsen

Ordförande Elisabeth Larsson
Vice Ordförande Anders Lindh
Skattmästare Urban Lindström
Vice Skattmästare Sirpa Bohman
Sekreterare Anders Wirén
Vice Sekreterare Johan Z. Persson
Ledamot Staffan Hultqvist
Jörgen Karlsson
Dan Tvingsjö
Revisor Lars Aronsson
Gunnar Olsson
Revisor suppleant Anders Österman
Lars Norby
Valberedning Bo Martinsson
Thomas Green
Johan Persson

Ordförande i Oskarshamns Sjöfartsförening har sedan starten varit; C O Svensson, Arthur Wingren, Thor Loman, John Westerholm, Gunnar Eriksson, Nils Jacobsson, Thord Harrstedt, Gunnar Olsson, Lennart Nordwall, Gunnar Olsson, Anders Nyström och Anders Lindh.

Nuvarande ordförande. Elisabeth Larsson

Kontakta föreningen här

Senast granskad 2023-04-13