Sjöfartsföreningen - Logga

Styrelsen

Ordförande Anders Lindh
Vice Ordförande Anders Wirén
Skattmästare Urban Lindström
Vice Skattmästare Christofer Modig
Sekreterare Lilli-Anne Södergren
Vice Sekreterare Vakant
Ledamot Mats Berggren
Magnus Viklund
Staffan Hultqvist
Johan Persson
Revisor Lars Aronsson
Gunnar Olsson
Suppleant Anders Österman
Lars Norby
Valberedning Anders Österman
Bo Martinsson
Thomas Green

Kontakta föreningen här

Senast granskad 2021-03-13