Sjöfartsföreningen - Logga

Styrelsen

Ordförande Anders Lindh
Vice Ordförande Johan Persson
Skattmästare Urban Lindström
Vice Skattmästare Elisabeth Larsson
Sekreterare Anders Wirén
Vice Sekreterare Johan Z. Persson
Ledamot Staffan Hultqvist
Sirpa Bohman
Jörgen Karlsson
Revisor Lars Aronsson
Gunnar Olsson
Suppleant Anders Österman
Lars Norby
Valberedning Anders Österman
Bo Martinsson
Thomas Green

Kontakta föreningen här

Senast granskad 2021-10-24