Sjöfartsföreningen - Logga

Historien om Oskarhamns Sjöfartsföreningen

Sjöfarten var en av de viktigaste orsakerna till att fiskeläget och köpingen Döderhultvik utvecklades till staden Oskarshamn. Under senare delen av 1800-talet var Oskarshamn en av de viktigaste sjöfartsstäderna i Sverige. Under 1930-talet uppstod intresse bland en del Oskarshamnare av att samla in och bevara de föremål som erinrade om denna epok i stadens historia. Detta är bakgrunden till grundandet av Oskarshamns Sjöfartsförening.

Den utlösande orsaken till att föreningen bildades var försäljningen av en skeppsmålning i Oskarshamn. Denna tavla var till salu för 125 kr. Sjöfartsintresserade personer i staden startade en insamling för att förvärva tavlan, men när pengarna var insamlade var tavlan såld.

Dock fanns det andra målningar och föremål i staden som var möjliga att förvärva. En av dem som ägde åtskilligt i den vägen var skeppsredaren Olof Wingren. Hamnkapten Thor Loman köpte efter rekommendation av skeppsredarens son Arthur Wingren, ett antal modeller och tavlor av den då 97-årige Olof Wingren. Straxt efter detta bildades Oskarshamns Sjöfartsförening den 22 oktober 1940.

Det viktigaste målet för föreningen verksamhet var grundandet av ett sjöfartsmuseum i staden. För att detta mål skulle vara möjligt att uppnå krävdes pengar. Arthur Wingren blev föreningens största donator. Sammanlagda värdet av hans hjälpinsatser uppgick till 30 000 kr. Bland annat skänkte han föreningen en tomt som senare såldes för 20 000 kr. Föreningen har vidare erhållit ekonomisk hjälp från flera håll.

Ett antal problem att lösa, om museiplanerna skulle kunna förverkligas, var lokalproblemet. 1952 löstes detta. Då köpte föreningen en fastighet vid Varvsgatan för 80.000 kr. Efter genomgripande restaurering var lokalen färdig att tas i bruk och Sjöfartsmuseet öppnades 1954.

Dock var lokalerna inte idealiska för ett museum. Målet på lång sikt var att få tillgång till rymliga och fullt ändamålsenliga lokaler. Detta mål uppnåddes 1976 då museet fick lokaler i det nybyggda Kulturhuset.

Den som lagt ner mest arbete på att få museisamlingarna till stånd är Thor Loman, som också förvärvat de flesta av de nu utställda föremålen.

Den som under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet har varit föreningens stora donator är Birger "Burre" Hellman. Burres kunnande och ekonomiska bidrag har möjliggjort en utökning av samlingarna och framför allt byggandet av Båt- och Maskinmuseet med tillhörande föreningslokal. De som lagt ner mest arbete på att få museisamlingarna till stånd är Thor Loman och Burre, som också förvärvat de flesta av de nu utställda föremålen.

Ordförande i Oskarshamns Sjöfartsförening har sedan starten varit C O Svensson, Arthur Wingren, Thor Loman, John Westerholm, Gunnar Eriksson, Nils Jacobsson, Thord Harrstedt, Gunnar Olsson, Lennart Nordwall, Gunnar Olsson, Anders Nyström och Anders Lindh.

Nuvarande ordförande Elisabeth Larsson.

Senast granskad 2023-12-05