Styrelsen

Styrelsen
Ordförande Anders Nyström
Vice Ordförande Anders Lindh
Skattmästare Urban Lindström
Vice Skattmästare Christofer Modig
Sekreterare Lilli-Anne Södergren
Vice Sekreterare Vakant
Ledamot Birger "Burre" Hellman
Magnus Viklund
Staffan Hultqvist
Mats Berggren
Revisor Lars Aronsson
Gunnar Olsson
Suppleant Anders Österman
Lars Norby
Valberedning Anders Österman
Bo Martinsson
Thomas Green