Forskning - Sjömanskistan

Oskarshamns Sjöfartsförening bedriver sjöfartsforskning inom Oskarshamns Sjömanshus område, dvs från Misterhult i norr till Mönsterås i söder, där vi till vår hjälp har ett stort eget dokumentarkiv, fotografier och databas samt även tillgång till ett antal externa källor och databaser vilket gör att vi även har en möjlighet att utföra forskningsuppdrag.

Föreningens forskning omfattar:

Söker du information/dokument, eller har du någon form av information som du tror kan vara av intresse för vår förening eller vill delta i något av våra projekt, vänligen kontakta oss.